Härön 1:100 Fakta

Bilder    

Härön Berget 264

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Berget 264
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 100
Byggnadsår: 1893-95
Byggnadstyp: Dubbelhus

Husets historia
1893-95 Huset byggdes till Olaus Johansson troligen av snickare från Tjörn o/e Orust?
Vedbod finns

Reparationer av huset:

  • Rivning av gamla spismuren och ny murades av murare Gunnar Andersson från Mjörn
  • Nytt tak och nytt tegel på sydsidan, det gamla kvar på norrsidan. Ny veranda med balkong och frontespier. Ny klädsel på gavlar och sydsidan. Nytt "bislauw". Nya fönster runt om.
  • Fick el. Ny el-spis, som Gunnar fortfarande hade kvar.
  • Huset plattades
  • Brunnen borrades.

2014                Huset upprustas med nytt kök, ny träklädsel, allmän reparation av huset

2016                Ny större renovering, taklyft på båda långsidorna av huset, ny isolering, ny klädsel


Kuriosa
Olaus Johansson som kom från Sandbacken, var gift med Hilda Olsson, som var född i Tryckhålet. Hilda var syster till lotsen Olof Bergström (se Härön 1: 87).
Olaus och Hilda hade två barn: Hugo & Annie.

Hugo & Olaus reste till Amerika år 1915 (?). Omkring 1927 (?) reste Hilda, Annie och Annies son Allan också över. Hilda var då änka. Huset stod då tomt i ca 10 år.
1937 kom Annie tillbaks till Sverige. (Samma år hade hennes son , som var flygare, omkommit i en flygolycka).

Annie sålde då  huset till Ivar och Svea Olsson. Ivar var son till Olle & Mina på Tomta, gm Svea.
Ivar använde huset som sommarbostad från1937-1962. Flyttade ut 1962.
Hyrde ut undervåningen på huset till sommargäster. Bodde själva på vinden.
Summan av hyresintäkter under åren 1939-1950 var 2020 kr.
Svea dog 1962 , Ivar dog 1974.

Barn: Alice (gm Anders Jungegård (se Härön 1:46 )
Olof (Olle sambo med Anne-Marie Fransson, Göteborg,  sommarboende se Härön 1:99)
Gunnar -ogift.

Folket

Första ägare: Hilda & Olaus Johansson
Andre ägare: Ivar Olsson 1937- 1974
Tredje ägare: Gunnar Olsson 1974- 2014
Fjärde ägare: Mikael xx 2014-2016