Grinna Fakta

Bilder     Dokument

Dorisbyggaren "Olle i Grinna"

Rivna äldre hus   ”Olle i Grinnas”

Faktaruta

Belägenhetsadress: Grinna
Fastighetsbeteckning: saknas
Byggnadsår: 1800-tal
Byggnadstyp: Framkammarstuga;  var Torp under Herrön 1:8

Husets historia
?

Enligt torpinventeringen från Tjörns Hembygdsförening (K 28:3 Herrön 1:8) fanns ett bostadshus som revs på 1930-talet

Husgrund finns på vänster sida om gångstigen på väg söderut mot Änga

Kuriosa
Olle i Grinna byggde dorisar som var ’pinnade’
(’Anton i Klämma’, som var morfar till Harry Johansson. Anton var känd för att vara extremt stark. Han påstås bland annat ha ’ryckt en norrman genom lusekofta´)

Folket
Boende: Olle Johansson och Oleanna Andreasdotter
Barn: Paret hade fem barn, varav en son som hette Anton Olsson