Fiskebryggan Fakta

Bilder 

Faktaruta

Belägenhet: Kleva
Fastighetsbeteckning: saknas, stod på Hvitfeldtskas vattenområde först, hette då Härön 1:10, vilket övergick till Fiskeläget Härön Samfällighetsförening (FHSF) med beteckningen Härön S:1, FHSF äger  vattenområdet sedan 1991
Byggnadsår: 1967
Byggnadstyp: L-formad större fiskebrygga med stomme av järnbalkar

Byggnadens historia
1967 Bryggan byggdes av Holmdahl från Stenungsund. Bygget gick snabbt och räls slogs ner som stomme innan trävirket lades på.
1978 Elskåp för landström installerades
2000 Planen för att ha redskap byggdes norr om bryggan.

Bryggan har reparerats ett flertal gånger, bland annat har bultar, räls och trädäck bytts ut.

 

Kuriosa
Fiskebryggan byggdes för att fiskebåtarna skulle kunna ha en bra brygga att lägga båtarna vid.
Redan 1958 kom idén upp om att bygga en gemensam brygga.

För att få fram pengar skapade man en fond. Under en lång period betalade fiskarna 1 öre mer per liter olja som man köpte av Erik Lachonius. Man var lojal med beslutet att betala det högre priset för oljan. På det sättet byggde man upp ett kapital, en fond som användes för att bygga fiskebryggan. Oklart om man även fick statligt bidrag.

Som kuriosa kan nämnas att priset på oljan var 1,63 kr/lit år 1981 och att Ragnar & Erik då tog 15:- för att leverera en tank med olja till fastigheterna. Tanken innehöll 900 liter, och man handpumpade över oljan till fastighetens egna oljetank.

Under åren 1960-65 pågick planeringen mer aktivt för att få en fiskebrygga. Flera personer var pådrivande för att förverkliga bryggan, bla Valfrid Johannesson. En av initiativtagaren till fiskebryggan var Knut Karlsson på Rösseberget, som 1965 föreslog den nuvarande platsen och hur bryggan skulle utformas.

I samband med byggandet av bryggan bildades Häröns Ideella Hamnförening (HIH) i dagligt tal kallad ”Hamnföreningen”, som än idag förvaltar bryggan.  I årsmötesprotokoll från HIH beskrivs hur man haft förslag om att bygga ett Magasin vid trappan ner till bryggan (på samma plats som bryggplanen idag finns) och man gav ett uppdrag till Erik & Ragnar Andersson i Änga att ta fram ett kostnadsförslag för att bygga ett magasin. Av okänd anledning förverkligades inte det föreslagna magasinet.

Det fanns förslag på en alternativ placering av bryggan, i viken nedanför skolhuset. Detta fanns inritat i detaljplanen från 1963. Det fanns även förslag om att den nya bryggan som skulle byggas skulle bli en naturlig förlängning på bryggan längs ”Badhuset”. Så småningom enades man om den utformning som finns idag.

 

Under åren har följande fiskebåtar haft sin tilläggning vid bryggan:
GG 170 Sunnfjord, ägd av Harry Hermansson och Knut Karlsson
GG 772 Nyland, ägd av Martin Axelsson och Gösta Jacobson
GG 287 Tännfors, ägd av Martin Axelsson och Gösta Jacobson

Sedan sista stora fiskebåten försvunnit från Härön, så är det numera
GG 760 Tärneskär, som har sin hemmahamn vid bryggan, ägd av fiskaren Anders Axelsson. Förvaringen av fiskeredskapen sker på bryggplanen.

Bryggan sköts av HIH och viss uthyrning av båtplatser sker. Den norra delen som vetter mot sundet utnyttjas för dagturister som kan lägga till för att besöka Härön.

1987 köpte Hamnföreningen in öns enda traktor, för att kunna sköta transporterna längs vägen på Härön. Detta gjordes pga att Ragnar inte längre hade någon häst ute på Änga. Alla transporter på Härön sköttes tidigare via häst.