Axel och Adelinas Fakta

Bilder    

Rivna äldre hus  Stavsundsholmen ”Adelinas”

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen, låg på ”vändplan” på Holmen
Fastighetsbeteckning: saknas
Byggnadsår: tidigt 1800-tal
Byggnadstyp: Framkammarstuga

Husets historia
?

Ett rum, kök och ev. kammare. Köket mot sundet
Huset rivet. Revs troligen ca 1938-39 –strax innan kriget, i samband med att Hilding lät bygga sitt hus ( se Stavsundsholmen 1:18; 1:24)

Kuriosa
Evald Axelsson har varit inne i huset och beskrev hur det såg ut.

Folket
Första ägare: Rutger och Celia enl. Harry Johansson
Andra ägare: Axel & Adelina Johansson
(Adelina – kom från Sumpen - var kusin till Ingrid Olsson i Klämma.
Axel var bror till Janne  (som var far till Wilhelm Jansson gm Jenny fr Norge).
Hilding Gustavsson växte upp hos Axel & Adelina på Holmen.
Hilding var son till Hilda & Gustav Johansson i Sumpen)