Abrahams Fakta

Bilder    

Rivna äldre hus  Rösseberget ”Abrahams”

Faktaruta

Belägenhetsadress: Rösseberget
Fastighetsbeteckning: saknas
Byggnadsår: 1800-tal
Byggnadstyp: Framkammarstuga

Husets historia
?

Huset revs efter 1914
Huset låg mot berget bortanför Henriks hus (Härön 1:70)

Kuriosa
Abraham var timmerman

Folket
Boende: Abraham Hermansson och Magdalena Karlsdotter
Barn: Karl Abrahamsson ( som senare kom att kallas för ’Rössebergern’)