Härön 1:51 Fakta

Bilder     Dokument

Dorisbyggaren "Mandus"

Härön Hunneviken 162

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Hunneviken 162
Fastighetsbeteckning: Härön 1:51
Byggnadsår: 1934
Byggnadstyp: Enkelhus i vinkel med inbyggd veranda

Husets historia
1934 byggdes huset av Hansson i Röra åt Amandus och Inez Martinsson. Alban Nilsson i Nordevik satte in en kokseldad värmepanna i huset. För att kunna bygga sprängdes en stor kulle bort. Huset målades i falurött med vitt fönsterfoder. Inget vatten eller avlopp fanns i huset. Dricksvatten hämtades i brunnen söder om huset och bruksvatten togs från insamlat regnvatten.

1938 drogs el in i huset

Den kokseldade pannan bytte ut mot en oljeeldad panna och senare till en el-panna. Årtal okända.

Senare kom huset att kläs med vit aluminiumpanel.

Utedass i sydvästra hörnet på tomten.
Egen sjöbod finns som hör till huset och del i brygga.

2003 anslöts huset till VA-anläggningen
2015 bytte huset ägare och huset har renoverats efter det. Ett trädäck har lagts till utanför huset, nytt staket, balkong och utgång från verandan renoverats.

Kuriosa
Mandus var den siste ”riktige” Doris-byggaren på Härön. En av de sista båtar han byggde var  bla en doris åt prosten från Avesta, som var sommargäst och bodde i Härön 1:95. För prosten var det självklart att en roddbåt skulle vara grön, och det blev stor uppståndelse när Mandus målade den nybggda dorisen grön enligt prostens önskan och inte bara lackade den. En av dorisarna som Mandus byggt skänktes av hans fru Inez till Bohusläns museum i Uddevalla, en annan återfinns i Föreningen Allmogebåtars båtsamling på Bassholmen. Mandus byggde även modeller av dorisar.

Dottern Inga arbetade under många år som postombud och tidningsbud. Inga var trägen och tog sig över sundet i ur och skur, året om. Bara när det var som allra sämst väder med is och snö tog Inga färjan över sundet. Först rodde hon över tidigt på morgonen och hämtade tidningar, som delades ut. Därefter gick hon hem och hade öppet ”postkontor” i sitt kök dagligen mellan 9-9.45. Alla typer av postärenden gick att få utförda av Inga; köpa frimärken, sätta in och ta ut pengar på postsparbanksboken, skicka och ta emot rekommenderade brev, skicka och ta emot paket. En brevlåda  hängde på staketet utanför, vilken tömdes av Inga innan hon rodde över sundet för att möta lantbrevbäraren. Efter att ha sorterat dagens post delades den ut i brevlådor som fanns längs vägen. Inga delade även ut reklam, vilket vissa dagar innebar att hon rodde över en tredje gång för att hämta reklamen och delade sedan ut även reklambladen i brevlådorna. När Inga gick i pension anordnades ett posthus vid lekplatsen dit öborna nu går för att hämta sin post och sina tidningar.

Under en rad av år hyrde familjen ut övervåningen till sommargäster.

Folket
Mandus härstammade från Limhall och Inez från Fors i Dalarna.